Ἑορτασμὸς Θεοφανείων 2016

Theofaneia

Μετά τῆς δεούσης λαμπρότητος ἑορτάσθησαν τά Ἅγια Θεοφάνεια εὶς τόν περίλαμπρον Ἱερόν Ναόν μας.

Ἡ θαυμασία καί πλήρης ὑψηλῶν θεολογικῶν νοημάτων ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς ἤρχισε περί ὤραν 7:00 π.μ. μέ τόν πανηγυρικόν ὄρθρον, τήν Θείαν Λειτουργίαν και τόν Μέγαν Ἁγιασμόν .

Πυκνόν ἐκκλησίασμα κατέλαβε τόν χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ διά νά συμμετάσχει εἰς τάς ἱερᾶς ἀκολουθίας τῆς Λαμπρῆς αὐτῆς Δεσποτικῆς ἡμέρας.

Ὁ Ναός ἧτο διακεκοσμημένος μετά «κυπαρίσσων καί μυρσίνης», ἡ ἀπόδοσις τῶν ὕμνων τῆς ἑορτῆς ἐκ τῶν χορῶν τῶν ἱεροψαλτῶν καί ἡ ἐν γένει κατανυκτική ἀτμόσφαιρα τόνισαν ἐπιπλέον τό νόημα τῆς μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς καί προέτρεψαν τό ἐκκλησίασμα εἰς ἐκζήτησιν φωτισμοῦ παρὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Ναοῦ  κηρύξας λόγον, ἐρμήνευσε τὴν φράσιν "Καὶ ἔκλινεν κορυφὴν τῷ Προδρόμω.."

Ἄς σημειωθεί ὅτι διὰ πρώτην φορὰν ἐτελέσθη ἀκολουθία στὸν νεό Ναὸν.

 

 

Εμφανίσεις Άρθρων
436217