Κείμενο ὑποδοχῆς Ἱστοσελίδας

p.Hrisovalantis2

Ἐκ μέρους τῶν Ἐφημερίων, τοῦ Εκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, καί τῶν συνεργατῶν τοῦ Ναοῦ μας, μέ μεγάλη χαρά σᾶς ὑποδεχόμαστε στὴν ἀνανεωμένη ἠλεκτρονική σελίδα τῆς ἐνορίας μας, φιλικὴ καὶ σὲ smart κινητὰ τηλέφωνα, ποὺ ἀνέβηκε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2022, μετὰ ἀπὸ ἤδη δεκαετὴ προηγούμενη παρουσία της.

Ἡ παρουσία μας στό χῶρο τοῦ Διαδικτύου ἀποτελεῖ ἀναγκαιότητα, ἀλλά καί χρέος τῆς ποιμαντικῆς διακονίας μας στή σημερινή τεχνολογική ἐποχή, ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία ἀνέκαθεν ἀναζητοῦσε τρόπους νά προσεγγίσει τόν ἄνθρωπο, χρησιμοποιώντας ὅλα τά διαθέσιμα μέσα κάθε ἐποχῆς μέ τρόπο διακονικό.
Μέσα καί ἀπό αὐτό τό βῆμα ἐπιθυμoῦμε τήν ἐπικοινωνία μέ τό λαό τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, ἡ ἰστοσελίδα μας ἔχει στόχο νά μεταδώσει τό σωτηριῶδες μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου, καί ταυτόχρονα νά ἐνημερώσει γιά ὅλες τίς δραστηριότητές μας μέ κείμενα, ἦχο καί εἰκόνα.

Ἐπίσης, μὲ τήν καινοτόμα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ἐξυπηρετοῦμε ψηφιακὰ τίς ἀνάγκες σας γιὰ Πιστοποιητικά ἀγαμίας, Ἄδειες γιὰ τέλεση γάμου, Ἄδειες γιὰ τέλεση ἀλλὰ καὶ μεταβιβάσεις Βαπτίσεων.
Φυσικά στήν ἰστοσελίδα μας μπορεῖτε νά ἀντλήσετε ὅλες τίς πληροφορίες γιά α) τήν ἱστορία καί τά ἔργα τοῦ Ναοῦ καὶ τῶν Παρεκκλησίων, β) τὸ μοναδικὸ σὲ αἴγλη Κειμηλιαρχεῖο/Μουσεῖο μας, γ) τὴν φιλανθρωπική μας δράση, δ) τή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ε) τὴ Λατρεία μέσα ἀπὸ σεμνινάρια ἤχου καὶ βίντεο, στ) τὴν Ἁγία Γραφὴ, ἁγιοπατερικὰ καὶ ἄλλα ἀσκητικὰ κείμενα,
ζ) τὴν δυναμικὴ παιδαγωγικὴ καὶ κατηχητικὴ σχέση μας μὲ τὴ νεολαῖα, η) τὸ μηνιαῖο περιοδικό μας, θ) τίς πολυπληθεῖς ἐκδόσεις μας καὶ τέλος χρήσιμους συνδέσμους σὲ ἄλλους ἱστότοπους ποὺ συμπληρώνουν τὶς δικές μας ἐλλείψεις.

Κλείνοντας, θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω ὅσους διακονοῦν μέ μεράκι τήν ἰστοσελίδα μας, ἀλλά καί ὅλους ἐσᾶς πού θά τήν ἐπισκέπτεσθε.
Προσευχόμαστε γιά τήν πνευματική ὠφέλεια ὅλων καί εὐχόμαστε ἡ πλοήγησή σας στόν ἰστοχῶρο μας νά συμβάλλει στήν καλοπροαίρετη ἀναζήτησή σας, νά σᾶς βοηθήσει νά γνωρίσετε καλύτερα τίς ἀλήθειες τῆς Πίστεώς μας καί νά σᾶς ὁδηγήσει ἀκόμα πιό κοντά στόν Χριστό, τήν Ἐκκλησία Του καί δι᾿ αὐτῆς στήν ἐνορία μας. Ἀμήν!


Σᾶς περιμένουμε λοιπόν online!

Ἐκ μέρους τῶν Ἐφημερίων, τοῦ Εκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί τῶν συνεργατῶν τοῦ Ναοῦ μας,

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐ.Σ.

πρωτοπρεσβύτερος
Χρυσοβαλάντης Θ. Θεοδώρου


Εκτύπωση   Email