Ἁγιοκατάταξη Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου

paisios

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μόλις πληροφορηθήκαμε τήν ἁγιοκατάταξη ἀπό τό Οἰκ. Πατριαρχεῖο τοῦ Γέροντος Παϊσίου.

Θὰ ἐπανέλθουμε μὲ ἐκτενὲς ἄρθρο!


Εκτύπωση   Email