Πανηγυρικὴ Ἀγρυπνία Ἁγίου Χρυσοστόμου

 

AgiosIoannis

 

Τὸν ἐν Ἁγίοις πατέρα ἡμῶν Ἰωάννην Ἀρχιεπίσκοπον Kωνσταντινουπόλεως τόν Χρυσόστομον τιμᾶ ἡ ἐνορία μας μὲ τὸ ἤδη ἀνεγερθὲν Παρεκκλήσιο πρὸς τιμήν του στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Νέου Ἱεροῦ Ναοῦ, καθὼς καὶ μὲ τέλεση Ἀγρυπνίας στὴν ἑορτή του.

Ἡ φετινὴ Ἀγρυπνία ποὺ θὰ τελεσθεὶ στὸ Ναό μας τὴν Τετάρτη 12 Νοεμβρίου καὶ ἀπὸ 8.00 μ.μ. ἕως 1.30 π.μ. (τῆς 13ης), θὰ γίνει μὲ τὴν παρουσία ἀδελφῶν πρεσβυτέρων καὶ διακόνου καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ πολυάριθμων βυζαντινῶν χορῶν στὰ ἀναλόγια, οἱ ὁποίοι θὰ ψάλλουν σπάνια μαθήματα τῆς ψαλτικῆς μας παραδόσεως.

Θὰ τεθοῦν πρὸς προσκύνηση τὰ ἱερὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου ποὺ φυλάσσονται στό Ναό μας καὶ θὰ δωθεῖ ὡς εὐλογία, εἰδικὴ πρὸς τοῦτο ἔκδοση  μὲ λόγους τοῦ Ἁγίου.

 


Εκτύπωση   Email