Παρεκκλήσιο Μεταμορφώσεως Κυρίου

Βρίσκεται στὸ ΤΥΠΕΤ τοῦ Ἁγ. Στεφάνου στὸ τέρμα τῆς ὀδοῦ Ἀθ.Διάκου, χτισμένο τὸ 1956.

 


Εκτύπωση   Email