Ερανική Επιτροπή

Ἡ Ἐρανικὴ Ἐπιτροπὴ ἐργάστηκε γιὰ τὴν ἀνέγερρση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐπὶ δύο περίπου δεκαετίες.

Ἀποτελέστηκε ἀπὸ πολλοὺς ἐνορίτες, μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ κάτωθι:


Εκτύπωση   Email