Επίτροποι

 Κατὰ ἐπιτροπικὲς περιόδους (ἀνὰ τριετία)


2008-2010
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- Ὄλγα Φύτρου

- Εὐ­άγ­γε­λος Κα­ραν­τζῖ­κος (ἀπὸ 2010)

- Βασίλειος Σίψας

- Χαράλαμπος Κουρσάρης

- Κωνσταντίνος Ἀντωνίου

- Δημήτριος Τσάμης

- Κωνσταντίνος Μπένος 

2011-2013
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- Εὐ­άγ­γε­λος  Κα­ραν­τζῖ­κος

(παρητήθη 9-1-2013)

- Εὐάγγελος Βλαχοδημητρόπουλος

- Δη­μή­τρι­ος Μοτ­σο­βο­λέ­ας

(παρητήθη  9-1-2013)
- Χαράλαμπος Κουρσάρης


- Πατρίκιος Σεφεριάδης (10-10-2011)

 (τακτικὸς ἀπὸ 22-2-2013)

- Σπυρίδων Χατζηπαναγιώτου

(παρητήθη  14-1-2011)

Κυριάκος Κρητικόπουλος

(τακτικὸς ἀπὸ 22-2- 2013)

- Εὐάγγελος Χλῆς

Κυριάκος Μπαλτᾶς

(ἀπὸ 22-2-2013)

- Στέφανος Γανωτῆς

Ἀναστάσιος Χατζηανέστης

(ἀπὸ 22-2-2013)


Εκτύπωση   Email