Ιερείς

'Υπηρετοῦντες (2023) στὸ Ναό.

α) πρωτοπρεσβύτερος Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου - Πρόεδρος Ε.Σ. & Τ.Ε.Δ. (ἀπὸ τὸ 2009)

Εγω_ειμι.jpg

β) οἰκονομος Γεώργιος Δραχτίδης (ἀπὸ τὸ 2020)

Κατωτέρω καὶ κατὰ σειρὰ ἀρχαιότητος δημοσιεύεται κατάλογος τῶν διατελεσάντων ἐφημερίων
ὅπως παρουσιάζονται στὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ 1926 κ.ἑ.:
(μὲ bold ἐμφανίζονται ὅσοι εἴχαν ἐνεργὴ ὑπηρεσία γιὰ μεγαλύτερο τοὺ ἐνὸς μηνὸς διάστημα)

1) Ἄνθιμος Χατζηστυλιανοῦ 

2) Γέωργιος Προεστός

3) Καλλίστρατος Γεωργιάδης

4) Δημήτριος Παπανικολάου

5) Στέφανος Πρώϊος

6) Λάσκαρης Βερδελῆς

7) Ἄνθιμος Τσιβουράκης

8) Ζαχαρίας Μουτάφης

9) Γεώργιος Δρίτσας

10) Κωνσταντίνος Γαλιγάλης

11) Προκόπιος Χανιώτης

12) Ἰωακείμ Ἀμπαρτζίδης

13) Γεώργιος Πυρουνάκης

14) Φιλόθεος (Μικές) Μπάϊλας

15) Δημήτριος Ἀθανασίου

16) Γαβριὴλ Μηλαῖος

17) Γεώργιος Παυλόπουλος

18) Βασίλειος Ἀποστολόπουλος

19) Φιλόθεος Γαρίτσης

20) Κωνσταντίνος Δαρδαμάνης

21) Φίλιππος Καπελέρης

22) Ἀνδρέας Ματζαβίνος

23) Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου

24) Τριαντάφυλλος Ἀνυφαντῆς

25) Ἀνδρέας Μπουλαλᾶς

26) Γεώργιος Δραχτίδης


Εκτύπωση   Email