Λειτουργικὸ Τυπικὸ Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἔτους 2017