Σπουδὴ στὸ Τυπικό τῆς Ἐκκλησίας μας

Ἐκπομπὴ τοῦ Ῥαδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

μὲ τὴ Σπαραγδὴ Καράγιωργα.

Κάθε Τετάρτη 3-4 μ.μ.

 

Καλεσμένος τῶν ἐκπομπῶν ὁ π.Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου

ὑπ. Δρ. Λειτουργικῆς στὸ Α.Π.Θ.

 

1η Ἐκπομπὴ (9-10-2019)

2η Ἐκπομπή (16-10-2019)

3η Ἐκπομπὴ (23-10-2019)

4η Ἐκπομπή (6-11-2019)

5η Ἐκπομπὴ (13-11-2019). Περὶ τοῦ βιβλίου τοῦ Τριωδίου

6η Ἐκπομπὴ (20-11-2019). Περὶ τοῦ Ψαλτηρίου (Β΄ μέρος). Περὶ τοῦ Τριωδίου (Β΄ μέρος)

7η Εκπομπή (27-11-2019) Λοιπά Λειτουργικά βιβλία

8η Ἐκπομπή (4-12-2019) Ἔντυπες ἐκδόσεις Τυπικῶν

9η Ἐκπομπή (11-12-2019) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ (Α΄)

10η Ἐκπομπή (18-12-2019) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ (B)

11η Ἐκπομπή (8-1-2020) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ (Γ΄)

12η Ἐκπομπή (15-1-2020) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ (Δ΄)

13η Ἐκπομπή (22-1-2020) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στὴ πράξη (A΄)

14η Ἐκπομπή (5-2-2020) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στὴ πράξη (B΄)

15η Ἐκπομπή (12-2-2020) Ἡ ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν (Α΄)

16η Ἐκπομπή (19-2-2020) Ἡ ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν (B΄)

17η Ἐκπομπή (26-2-2020) Ἡ ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν (Γ΄)

18η Ἐκπομπή (11-3-2020) Ἡ ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῆς Μ.Παρασκευῆς

19η Ἐκπομπή (1-4-2020) Ἡ ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Χριστουγέννων

20η Ἐκπομπή (8-4-2020) Ἡ ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Θεοφανείων

21η Ἐκπομπή (29-4-2020) Ἡ ἀκολουθία τοῦ μ.Ἀποδείπνου (Α΄)

22η Ἐκπομπή (6-5-2020) Ἡ ἀκολουθία τοῦ μ.Ἀποδείπνου (Β΄)

23η Ἐκπομπή (13-5-2020) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Μ.Ἀποδείπνου (Α΄)

24η Ἐκπομπή (20-5-2020) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Μ.Ἀποδείπνου (Β΄)

25η Ἐκπομπή (27-5-2020) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου (Α΄)

26η Ἐκπομπή (3-6-2020) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου (B΄)

27η Ἐκπομπή (10-6-2020) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου (Γ΄)

28η Ἐκπομπή (17-6-2020) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου (Δ΄)

29η Ἐκπομπή (24-6-2020) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου (E΄)

30η Ἐκπομπή (30-9-2020) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου (Στ΄) - ἑορτάσιμος Ὄρθρος

31η Ἐκπομπή (7-10-2020) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου (Ζ) - Ὄρθρος Κυριακῶν

32η Ἐκπομπή (14-10-2020) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου (H) - Ὄρθρος Κυριακῆς (B) & Δεσποτικών ἑορτῶν

33η Ἐκπομπή (21-10-2020) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ (Α)

34η Ἐκπομπή (4-11-2020) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ (Β΄)

35η Ἐκπομπή (11-11-2020) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ τοῦ Σαββάτου

36η Ἐκπομπή (18-11-2020) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ τῆς Κυριακῆς

37η Ἐκπομπή (25-11-2020) Ἡ Λειτουργική περίοδος τῆς Σαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων (Α΄)

38η Ἐκπομπή (2-12-2020) Ἡ Λειτουργική περίοδος τῆς Σαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων (Β΄)

39η Ἐκπομπή (9-12-2020) Ἡ Λειτουργική περίοδος τῆς Σαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων (Γ΄)

40η Ἐκπομπή (20-1-2021) Οἱ Παρακλητικοί κανόνες (Α΄)

41η Ἐκπομπή (27-1-2021) Οἱ Παρακλητικοί κανόνες (Β΄)

42η Ἐκπομπή (3-2-2021) Οἱ Παρακλητικοί κανόνες (Γ΄)

43η Ἐκπομπή (10-2-2021) Οἱ Παρακλητικοί κανόνες (Δ΄)

44η Ἐκπομπή (24-2-2021) Οἱ Παρακλητικοί κανόνες (Ε΄)

45η Ἐκπομπή (3-3-2021) Ἡ ἀκολουθία τοῦ μικροῦ Ἁγιασμοῦ (Α΄)

46η Ἐκπομπή (3-3-2021) Ἡ ἀκολουθία τοῦ μικροῦ Ἁγιασμοῦ (Β΄)

47η Ἐκπομπή (31-3-2021) Ἡ ἀκολουθία τοῦ μικροῦ Ἁγιασμοῦ (Γ΄)

48η Ἐκπομπή (7-4-2021) Ἡ ἀκολουθία τοῦ μικροῦ Ἁγιασμοῦ (Δ΄)

 49η Ἐκπομπή (14-4-2021) Ἡ ἑσπερινὴ ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων Δώρων (Α΄)

50η Ἐκπομπή (21-4-2021) Ἡ ἑσπερινὴ ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων Δώρων (Β΄)

51η Ἐκπομπή (19-5-2021) Ἡ ἀκολουθία τῆς Θείας Μεταλήψεως

52η Ἐκπομπή (26-5-2021) Ἡ ἀκολουθία τῆς Τραπέζης (Α΄)

53η Ἐκπομπή (2-6-2021) Ἡ ἀκολουθία τῆς Τραπέζης (B΄)

54η Ἐκπομπή (23-6-2021) Ἡ ἀκολουθία τῆς Τραπέζης (Γ΄) - περὶ τῆς Ὑψώσεως τῆς Παναγίας