Κατηχητές

Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου μας, ἡ ἐνορία μας ἔχει πέντε ἐξαίρετες Κατηχήτριες.

Τὶς κυρίες: Μαρία Καραγιάννη & Χρυοσούλα Βουτούρα

&

τὶς Δεσποινίδες: Φωτεινὴ Σκέλλα, Κυριακὴ Πελεκίδου & Δέσποινα Παπαστεργίου.