Μέλη Φιλοπτώχου Ταμείου

eleimosini.jpg
Μέλη Φιλοπτώχου Ταμείου Ἐνορίας
2023-2025


πρωτ. Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, πρόεδρος

κα Χαρίκλεια Δεβεράκη, ταμίας
κα Αἰκατερίνη Πίλτση (Τζανίδη), γραμματέας
κα Ἐμμανουέλα Μουσουλῆ, μέλος
κα Ἀναστασία Κουλουψούζη, μέλος
κα Παρασκευὴ Ζάγκα, μέλος

κα Χριστίνα Βαφειάδου, ἀναπληρωματικὸ μέλος
κα Βασιλικὴ Καρακωσταντή, ἀναπληρωματικὸ μέλος
κα Τσούμα Κωνσταντίνα, ἀναπληρωματικὸ μέλος
κα Ἀναστασία Ἀβάτι, ἀναπληρωματικὸ μέλος
κα Κυριακὴ Τσακίρογλου, ἀναπληρωματικὸ μέλος

Ἐκπρόσωπος Ἐ.Σ.
κ. Ἀνάργυρος Συρῖγος


Εκτύπωση   Email