Παρεκκλήσιο Ἁγίας Βαρβάρας

Tὸ Παρεκκλήσιο αὐτὸ βρίσκεται στὸ Κοιμητήριο τῆς πόλης, ἐπὶ τῆς ὀδοῦ Ἀναπαύσεως 6, χτισμένο τὸ 1965, ὄπως δείχνει καὶ ἡ κτιτορικὴ ἐπιγραφή.

01

 


Εκτύπωση   Email