Παρεκκλήσιο Ἁγίων Ἀναργύρων & Ἁγίου Χαραλάμπους

Βρίσκεται στὸ Λόφο Νυμφῶν, ἐπὶ τῆς ὀδοῦ Νυμφῶν 12

Ἀπο τόν Ἰούνιο τοῦ 2013 μὲ τὴν συνδρομή δύο οἰκογενειών (Γ.Μπάκα & Γ.Σκιαδά) ἀνακαινίζεται ἐκ βάθρων.

 026


Εκτύπωση   Email